Bilder av Liljor (lilium) från trädgård BoGi i Stuvsta, söder om Stockholm.

Samtliga bilder dessa blomsidar från Bosses & Gittes trädgård i Stuvsta, Huddinge. 
Övriga liljor: Blandade liljor Dagliljor Doftliljor  Kungsängslilja. 
 Påsklilja, Pingstlilja. Kejsarkrona.  Spindellilja  Sprekelia

Kapamaryllis - Amaryllis Belladonna - Äkta Amaryllis.     Amaryllis Hippeastrum

De fyra första raderna liljebilderna är: Kejsarkrona!
I alla delar av Norrland jag kommit i kontakt med
(är uppväxt i Ö-vik) är detta en Kejsarkrona.
Blommorna på bilderna kommer från det torp i Myrvattnet där min mor föddes 1912.
Och liljorna växte där redan då!!

 li-0617=20.jpg (41050 byte) li-0617=09.jpg (41569 byte) li-0701m123.jpg (34756 byte) li-0701m124.jpg (31300 byte)  
li-0701m125.jpg (46298 byte) li-0701m126.jpg (34232 byte) 

Och nu växer samma liljor på Mors och två av hennes syskons grav.
Läs om Helmi Malmgren här.

 
Liljelökarna jag hämtat i Myrvattne blommar tidigare än någon annan lilja i vår trädgård!
Liljebaggen verkar inte gilla denna lilja.  Ingen handelsträdgård jag
frågat har kunnat ge något namn på dessa liljor. Kan du? 
 Är troligen en variant aväkta brandlilja.
Brandlilja  Lilium bulbiferum L.  Vetenskapliga synonym: L. bulbiferum L. ssp. croceum (Chaix) Baker (var. croceum)
Svenska synonym: brandgul lilja, kejsarkrona; vanlig brandlilja (var. bulbiferum), saffranslilja (var. croceumTextfakta.

Denna lilja är en envis en som år efter år återkommer i en liten skreva på en berghäll.
Liljebaggen verkar inte gilla denna lilja. Är troligen en variant av äkta brandlilja.
De flesta liljorna (utom dom jag fått av vänner) kommer via http://www.amaryllis.eu 

 

Brandgul Lilja / Saffranslilja

Utbredning:Europa -
Lilium bulbiferum ssp. saffranslilja Croceum

Denna ofta odlade lilja liknar den brandgula liljan i allt utom att den inte utvecklar bulbiller i bladvecken. Den har sagts, att saffransliljan skulle vara en mera sydlig form och hos oss är den också mindre vanlig i landets nordligaste delar. Och den älskas av Liljebaggen!   I motsats till den äkta Brandliljan!

Löken är medelstor, rund och vit med tjocka och köttiga fjäll, som är tillspetsade. Plantering sker till 15 cm djup. Arten liksom den här nedan upptagna formen ställer inga krav vare sig på jorden eller dess kemiska reaktion. Man frestas faktiskt att anse, att den brandgula liljan trivs överallt. Den kan också med fördel användas iden perenna rabatten, där den överlever åtskilliga växter.

Stjälken är mörkgrön, mycket kraftig och så stabil att det aldrig blir fråga om uppbindning trots att den inte sällan bär ända upp till 15 blommor. Stamrötterna är talrika och mellan dem bildas många smålökar.

Bladen sitter strödda,är mörkgröna och tämligen smala. I praktiskt taget varje bladveck återfinns små mörkgröna bulbiller, som ger ett förträffligt förökningsmaterial.De är bäst utvecklade på stjälken mitt.

Blomman är skålformad och uppåt-utåtriktad. Kalkbladen är breda, har en varmt orangeröd färg. På varje kalkblad ses ett fåtal svarta stäck. Blomknopparna är starkt ulliga. Frömjölet är mörktbrunt. Blomningen inträffar i början av juli. Den brandgula liljan förökas mera sällan med frö på grund av att den utvecklar många sidolökar jämte de talrika bulbillerna. Fröna ligger länge i jorden innan de gror och utbildar lökar på stoloner innan det första bladet växer fram. Detta är utan tvekan vår härdigaste och mest tåliga lija. Den klarar vintrarna högt uppe i Lappland och ses inte sällan förvildad vid för länge sedan övergivna boplatser..

(avskrivet ur boken "Äkta liljor" av Sven  Green.) 

Övriga liljor: Blandade liljor  Doftliljor  Kungsängslilja. 
 Påsklilja, Pingstlilja. Kejsarkrona.  Spindellilja  Sprekelia

Kapamaryllis - Amaryllis Belladonna - Äkta Amaryllis.     Amaryllis Hippeastrum

 Slut på bilder av liljor just nu. Fler kommer - senare! Bosse.


Observera att bilderna inte får användas annat än för Ditt högst privata bruk! De får inte publiceras eller användas i visningar eller liknande utan mitt skriftliga tillstånd enligt lagen om upphovsmannarätt.  COPYRIGHT:  All photographs on this site are my copyright.  If you wish to use them for your own personal use then I will be pleased and flattered.   However, if you wish to make any commercial use of these images then you will require my permission.   High quality images of any of these photographs can be supplied on request.  You may contact me by E-mail

  Tillbaka. 
 
   Webbgubbe: Bosse Malmgren